Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych

o przepływach do 20 litrów na sekundę [model RHI]

Separator wyposażony w matę koalescencyjną i zintegrowany osadnik


Zastosowanie separatora RHI

Separatory substancji ropopochodnych typu RHI przeznaczone są do oczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych, zawiesiny łatwo opadającej oraz ścieków technologicznych.

Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858:2005 : 2000 oraz DIN 1999 zawartość substancji ropopochodnych na odpływie nie może przekraczać 5 mg/l.

Separatory RHI stosuje się do oczyszczania ścieków deszczowych z parkingów, dróg, garaży, terenów utwardzonych, ścieków technologicznych z warsztatów, kotłowni olejowych, itp. oraz ścieków procesowych z myjni samochodowych.


Zasada działania separatora RHI


Zasada działania separatora RHI...

Zasada działania separatora RHI...

Konstrukcja separatorów RHI zbliżona jest do budowy zwykłych separatorów koalescencyjnych wykonanych zgodnie z wymaganiami normy DIN 1999. Separatory te są urządzeniami przepływowymi. Na wlocie wyposażonym w deflektor znajduje się osadnik, w którym zostaje zatrzymana zawiesina łatwo opadająca, następnie ścieki wpływają do komory koalescencyjnej wyposażonej we wkład koalescencyjny w postaci prostopadłościennej maty. We wkładzie tym następuje koalescencja substancji ropopochodnych i następnie ich flotacja na powierzchnię, gdzie tworzą homogeniczną warstwę. Z komory koalescencyjnej oczyszczone ścieki są kierowane poprzez zasyfonowy wylot wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili osiągnięcia maksymalnej pojemności przetrzymania) do odpływu i dalej do kanalizacji lub odbiornika.


Budowa separatora RHI

Separatory typu RHI charakteryzują się bardzo zwartą budową i są instalowane głównie tam, gdzie ze względu na szczupłość miejsca nie można stosować separatorów z wkładami wielostrumieniowymi.

Są one wykonane w postaci prostopadłościennego zbiornika podzielonego tylko na dwie komory: osadową i koalescencyjną, zbudowane tak samo jak w separatorach DRO. Z zasyfonowanego odpływu komory koalescencyjnej ścieki są kierowane do kanalizacji.

Korpus separatora jest wykonany ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

Od góry separator jest zamknięty prostokątnymi pokrywami wykonanymi z żeliwa sferoidalnego i zapewniającymi dogodny dostęp dla konserwacji i czyszczenia. Pokrywy są wykonane w klasach obciążeń B 125 i C 250.

W przypadku głębszej zabudowy niż standardowa, rama pokryw włazowych służy do ustawienia nadstawki wykonywanej zgodnie z indywidualnym zamówieniem i dostosowanej do istniejących warunków.


Dane techniczne separatorów typu RHI


T = 230 mm
T1-T = 70 mm
Długość instalacyjna L1 = L+180 mm

<b>T = 230 mm<br>T1-T = 70 mm<br>Długość instalacyjna L1 = L+180 mm</b>

MODEL SEPARATORA
RHI011 RHI031 RHI061 RHI101 RHI151 RHI201
Przepływ (l/s)
1,5 3 6 10    
Objętość całkowita (l)
360 530 1070 1630    
Objętość osadnika (l)
150 300 600 1000    
Maks. pojemność przetrzymania (l)
60 60 60 100    
Długość korpusu L
1000 1500 2000 1800    
Szerokość korpusu W
600 600 600 1000    
Wysokość korpusu H
935 935 1235 1235    
Średnica króćca wlot/wylot DN
100 100 150 150    
Masa całkowita na sucho (kg)
230 240 405 640    
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia
Wszystkie wymiary
podano w milimetrach

Konserwacja separatorów RHI

Separatory typu RHI są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Konserwacja polega na okresowym myciu wkładu koalescencyjnego bieżącą wodą.

Mieszaniny wodno-olejowe i osady zaolejone, które gromadzą się w separatorze, klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne - kod 13 05 02* i 13 05 07* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów DzU Nr 112 poz. 126). Firma Separator Service zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż 2 razy w roku. (zob.: serwis separatorów)Separatory substancji ropopochodnych o przepływach do 20 litrów/sekundęSeparatory substancji ropopochodnych o przepływach do 20 litrów/sekundę przeznaczone są do oczyszczania terenów, które w sposób permanentny zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi.
Separatory węglowodorów o przepływach powyżej 10 l/sSeparatory węglowodorów o przepływach powyżej 20 litrów/sekundę, podobniej jak separatory o mniejszych przepływach przeznaczone są do oczyszczania terenów zanieczyszczanych substancjami ropopochodnymi, przy czym służą do bardziej wymagających zastosowań.
Sepratory tłuszczu i skrobiSeparatory tłuszczu i skrobi stosuje się w restauracjach, barach, stołówkach, kuchniach, masarniach oraz w zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego.
RegulatoryRegulatory dopływu i przepływu służą do regulowania przepływu wody lub dopływu ścieków. Stosowane są przed urządzeniami, których sprawność działania uzależniona jest od wielkości przepływu.
NeutralizatorNeutralizatory służą do neutralizacji ścieków technologicznych z substancji chemicznych, takich jak na przykład kwasy akumulatorowe.
OsadnikOsadniki wielostrumieniowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie podstawowym źródłem skażenia ścieków opadowych jest zawiesina mineralna, natomiast skażenie substancjami ropopochodnymi następuje tylko w sytuacjach ekstremalnych.
Dobór separatora węglowodorówDobór separatorów substancji ropopochodnych według normy PN–EN 858:2005 Dobór separatorówDobór separatorów według PN–S–02204 "Drogi samochodowe — Odwodnienie dróg" — przykład liczbowy [PDF 105kB]
Dobór separatora tłuszczuDobór separatorów tłuszczu według normy pr EN 1852–2:2000 Dobór separatoraDobór separatorów według wymagań polskiego prawa ochrony środowiska
Test laboratoryjny separatoraWarunki testu laboratoryjnego według normy PN–EN 858:2005:2000 Badanie separatoraBadania separatorów w warunkach rzeczywistych


Separatory Serwis Odpady
Prawo FAQ Referencje
Aktualności O firmie Kontakt


Data ostatniej aktualizacji powyższych informacji: Thu, 04 Jun 2009, 23:48 CET
© 2014 Copyright Separator Service Sp. z o.o., Warszawa-Piaseczno, woj. mazowieckie, Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i pozycjonowanie WHITE