Separator Service

produkcja, montaż i serwis separatorów

Separatory substancji ropopochodnych, tłuszczu i skrobi. Odbiór, transport i utylizacja odpadów. Czyszczenie kanalizacji i usuwanie awarii kanalizacyjnych. Osadniki wielostrumieniowe, neutralizatory kwasów i regulatory przepływu.


Witamy w Separator Service Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów i usług. Pragniemy zapewnić Państwu wyczerpujące informacje, które bez ustanku aktualizujemy i rozszerzamy, aby zapewnić stały i jak najlepszy kontakt z nami. Separator Service produkuje głównie SEPARATORY, w tym separatory substancji ropopochodnych (separatory węglowodorów), separatory tłuszczu (tłuszczowniki) i separatory skrobi, oczyszczalnie ścieków deszczowych, regulatory przepływu, neutralizatory kwasów. Separator Service oferuje także swoje usługi: serwis separatorów, czyszczenie separatorów, zbiorników paliwowych, czyszczenie kanalizacji, usuwanie awarii kanalizacyjnych, odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odbiór szlamów zaolejonych oraz czyszczenie kanalizacji i usuwanie awarii kanalizacyjnych (pogotowie kanalizacyjne).

Z poważaniem,
Robert Borysiewicz
Prezes Separator Service Sp. z o.o.Separatory Serwis Odpady
Prawo FAQ Referencje
Aktualności O firmie KontaktSeparatory

Budowa separatora...

Budowa separatora...

Separatory są urządzeniami, w których w sposób mechaniczny następuje oddzielenie (separacja) olei wolnych, tłuszczy lub skrobi od reszty ścieków podczas ich przepływu. Separatory produkowane przez firmę Separator Service dzielimy na: separatory substancji ropopochodnych, zwane też separatorami węglowodorów, separatory tłuszczu i skrobi. Separatory substancji ropopochodnych (nazywane inaczej: separatory węglowodorów lub separatory benzyn) przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i poprocesowych z terenów, które w sposób permanentny zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Separatory tłuszczu stosuje się w restauracjach, barach, stołówkach, kuchniach, masarniach oraz w zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego. Separatory skrobi to urządzenia, w których w sposób grawitacyjny następuje oddzielenie lżejszych od wody skrobi od reszty ścieków. Eliminują one także powszechne w przypadku ścieków z zawartością skrobi ziemniaczanej zjawisko spieniania ścieków.

Separatory są wykonywane ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5, pokryte są specjalnymi powłokami zabezpieczającymi separator przed korozją zapewnieniając maksymalny okresu ich żywotności.

Separatory koalescencyjne wyposażone są we wkłady koalescencyjne, które zwiększają powierzchnię aktywną w separatorach i wzbudzają lub przyspieszają zjawiska koalescencji flotujących kropli produktów ropopochodnych.


Serwis separatorów


Serwis i czyszczenie separatorów.

Serwis i czyszczenie separatorów.

Serwis separatorów substancji ropopochodnych wszystkich typów wykonujemy zgodnie z wymogami producenta urządzenia. Serwisujemy wszystkie typy separatorów oraz oczyszczalni wód zaolejonych występujących na naszym rynku. Nasze doświadczone ekipy serwisowe posiadają specjalistyczny sprzęt (wciągarki, agregaty wysokociśnieniowe, korki kanalizacyjne itp.) przystosowany do profesjonalnej obsługi wszystkich typów i wielkości separatorów oferowanych na rynku polskim. Przeglądy eksploatacyjne separatorów substancji ropopochodnych wykonujemy zgodnie z § 21.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego, każdy właściciel separatora benzyn obowiązany jest wykonywać co pół roku przeglądy eksploatacyjne. Serwis separatorów tłuszczu wymaga ustalonej regularności odbioru odpadów gromadzących się w tych urządzeniach, ze względu na niepożądane emisje zapachowe i niebezpieczeństwo zapychania się przewodów kanalizacyjnych instalacji separatorów. Nasza firma gwarantuje terminowość odbioru odpadów powstających przy czyszczeniu separatorów oraz minimalną uciążliwość przy wykonywaniu tych robót. Czyszczenie separatorów, osadników i pompowni w garażach podziemnych wykonywane jest za pomocą specjalnych samochodów ssąco płuczących zaprojektowanych specjalnie do wjazdów do garaży podziemnych, wąskich uliczek, podwórek, niskich bram i obiektów zabytkowych. Nawet w przypadku utrudnionego dojazdu wydajne pompy ssące pozwalają na odbiór odpadów z dużych odległości.


Serwis pompowni ścieków deszczowych i sanitarnych

Oferujemy usługi eksploatacyjne polegające na utrzymywaniu w ruchu ciągłym przepompowni ścieków deszczowych i sanitarnych wraz z naprawami sterowników, remontami pomp, czyszczeniem zbiorników, awaryjnym wywozem ścieków sanitarnych i deszczowych. W przypadku awarii gwarantujemy szybki czas reakcji na zgłoszenie.


Odbiór, transport i utylizacja odpadów

Odbiór i transport odpadów.

Odbiór i transport odpadów.

Odbiór odpadów niebezpiecznych powstających podczas czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych specjalistycznym sprzętem, szlamów zaolejonych i mieszanin wodno-olejowych powstających podczas czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych wykonujemy własnymi samochodami serwisowymi spełniającymi wymogi w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych. Wyposażenie samochodów w wysokowydajne pompo-sprężarki i urządzenia do ciśnieniowego mycia wkładów koalescencyjnych gwarantuje profesjonalne wykonanie prac serwisowych. Odbiór odpadów innych niż niebezpieczne powstających podczas czyszczenia separatorów tłuszczów wykonujemy specjalistycznym sprzętem: samochodami ssąco-płuczącymi do odbioru odpadów z separatorów tłuszczów w trudno dostępnych obiektach, np. garaże podziemne, wąskie uliczki, niskie bramy, podwórka i zabytki. Unieszkodliwianie odpadów – utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Za odebrane odpady wystawiamy karty przekazania odpadu zgodnie ze wzorami formularzy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.


Czyszczenie kanalizacji i usuwanie awarii kanalizacyjnych


Czyszczenie kanalizacji...

Czyszczenie kanalizacji...

Czyszczenie kanalizacji deszczowej i przemysłowej, wpustów i studni chłonnych samochodami typu Kombi wyposażonymi w dwie wysokowydajne pompy wodne i pompę ssącą ze specjalnym stelażem do prowadzenia węża. Za pomocą szerokiej gamy głowic oraz osprzętu specjalistycznego wykonujemy: czyszczenie ogólnie dostępnych odcinków rurowych, usuwanie wszelkiego typu zatorów blokujących przepływ ścieków, usuwanie piasków, żwirów i innych osadów zalegających na dnie kanału, rozbijanie i wypłukiwanie osadów tłuszczowych na ściankach rur, czyszczenie wpustów ulicznych, studzienek i osadników, zbijanie twardych osadów wapiennych, cementowych i innych trwale przytwierdzonych do ścian przewodu. Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej wewnątrz i zewnątrzbudynkowej wykonuje nasze pogotowie kanalizacyjne, które udrażnia wszelkie instalacje wewnętrzne w budynkach, piony kanalizacyjne, kanalizację zewnętrzną, przykanaliki, studnie, wpusty, odwodnienia liniowe oraz inne elementy sieci zewnętrznej. Posiadamy bardzo szeroki zakres sprzętu do czyszczenia kanalizacji pozwalającego nam na poradzenie sobie w każdej sytuacji. Wycinanie korzeni zarastających przewody kanalizacyjne, będących przyczyną występowania zatorów wykonujemy za pomocą głowic łańcuchowych, hydraulicznych i wycinarek korzeni.Separatory Serwis Odpady
Prawo FAQ Referencje
Aktualności O firmie Kontakt


Data ostatniej aktualizacji powyższych informacji: Sun, 06 Apr 2014, 15:06 CET
© 2014 Copyright Separator Service Sp. z o.o., Warszawa-Piaseczno, woj. mazowieckie, Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i pozycjonowanie WHITE