Separator tłuszczu

do zabudowy wewnątrzbudynkowej [model STG]

Separator tłuszczu do montażu wewnątrz budynków, z których odprowadzane są ścieki o zwiększonym stężeniu tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.


Zastosowanie separatora tluszczu typu STG

Separatory tłuszczu typu STG są przeznaczone do zabudowy wewnątrz budynkowej. Stosuje się je w obiektach, z których odprowadzane są ścieki o zwiększonej ilości tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Typowe zastosowania to: restauracje, hotele, bary szybkiej obsługi, kantyny, masarnie, stołówki, zakłady mięsne i przetwórstwa spożywczego.


Zasada działania separatora tluszczu typu STG


Zasada działania separatora STG...

Zasada działania separatora STG...

Separatory STG to urządzenia, w których w sposób grawitacyjny następuje oddzielenie tłuszczów od reszty ścieków. Decydujące znaczenie dla sprawności urządzenia ma powierzchnia czynna separatora zwiększająca się wraz z przepływem nominalnym. Wlot i wylot jest zasyfonowany, co uniemożliwia zanieczyszczanie przewodów poniżej separatora. Separatory STG posiadają króciec do połączenia z rurą ssawną instalacji opróżniającej zgromadzone w separatorze odpady. Dodatkowo separatory STG posiadają króćce wentylowania instalacji.


Budowa separatora tluszczu typu STG

Separatory STG zostały zaprojektowane zgodnie z warunkami normy EWG PN-EN 1825:2005 oraz DIN 4040. Składają się z jednej komory, w której zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca i części stałe oraz wyflotowane tłuszcze.

Posiadają dodatkowy króciec do podłączenia wentylacji. Nie są wyposażone w wewnętrzną przegrodę. Dno separatora jest ukształtowane ze spadkiem w stronę wlotu, gdzie znajduje się dodatkowa rura do okresowego opróżniania separatora. Rura opróżniająca zakończona jest kroćcem kołnierzowym. Do niego należy podłączyć instalację opróżniającą, którą wyprowadzamy w miejsce dostępne dla samochodu serwisowego.

Zakończenie instalacji należy umieścić w skrzynce połączeniowej.

Korpus separatora wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

Włazy rewizyjne wykonane są w klasach obciążeń B 125 i C 250. Wysokość nadstawek dostosowana jest do indywidualnych wymagań klienta.


Dane techniczne separatora tłuszczu typu STG


T = 230 mm
T1-T = 70 mm
Długość instalacyjna L1 = L+180 mm

<b>T = 230 mm<br>T1-T = 70 mm<br>Długość instalacyjna L1 = L+180 mm</b>

MODEL SEPARATORA
STG001 STG011 STG021 STG031 STG041 STG051
Przepyw (l/s)
0,5 1 2 3 4 5
Powierzchnia czynna (m kw.)
0,27 0,56 0,84 1,15 1,75 1,75
Objętość całkowita (l)
164 377 708 1020 1411 1775
Objętość osadnika (l)
50 100 200 300 400 500
Pojemność magaz. tłuszczów (I)
20 40 80 120 160 200
Długość korpusu L
600 1000 1500 2000 1800 1800
Szerokość korpusu W
500 600 600 600 1000 1000
Wysokość korpusu H
935 1035 1235 1335 1235 1435
Średnica króćca wlot/wylot DN
100 100 100 100 100 150
Masa całkowita na sucho (kg)
120 205 310 395 460 505
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
MODEL SEPARATORA
STG061 STG071 STG081 STG091 STG101  
Przepyw (l/s)
6 7 8 9

10

 
Powierzchnia czynna (m kw.)
1,75 2,3 2,9 2,9 3,5  
Objętość całkowita (l)
1928 2365 2877 3166 3354  
Objętość osadnika (l)
600 700 800 900 1000  
Pojemność magaz. tłuszcz. (I)
240 280 320 360 400  
Długość korpusu L
1800 2400 3000 3000 3600  
Szerokość korpusu W
1000 1000 1000 1000 1000  
Wysokość korpusu H
1535 1435 1435 1535 1435  
Średnica króćca wlot/wylot DN
150 150 150 150 150  
Masa całkowita na sucho (kg)
545 635 760 805 875  
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD  
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader  
Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia
Wszystkie wymiary
podano w milimetrach

Konserwacja separatora tłuszczu typu STG

Separatory STG są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Odpady tłuszczowe, które gromadzą się w separatorze, klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne - kod 19 08 10* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów DzU Nr 112 poz. 126). Firma Separator Service zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 1 - 2 miesiące. (patrz: serwis »)


Aprobata techniczna Instutu Ochrony Środowiska dla separatora STG i STV

Nasza firma uzyskała kolejną aprobatę techniczną - tym razem na seapartory tłuszczów STV i STG. Dokument ten potwierdza wysoką jakość naszych produktów oraz ich zgodność z wymaganiami norm europejskich.


Aprobata techniczna IOS...

Aprobata techniczna IOS...

Separatory STVSeparator tłuszczu do zabudowy zewnętrznej
typ STV
Separatory STGSeparator tłuszczu do zabudowy wewnątrzbudynkowej
typ STG
Separatory AISSeparator skrobi
typ AIS
Separatory substancji ropopochodnych o przepływach do 20 litrów/sekundęSeparatory substancji ropopochodnych o przepływach do 20 litrów/sekundę przeznaczone są do oczyszczania terenów, które w sposób permanentny zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi.
Separatory węglowodorów o przepływach powyżej 10 l/sSeparatory węglowodorów o przepływach powyżej 20 litrów/sekundę, podobniej jak separatory o mniejszych przepływach przeznaczone są do oczyszczania terenów zanieczyszczanych substancjami ropopochodnymi, przy czym służą do bardziej wymagających zastosowań.
Sepratory tłuszczu i skrobiSeparatory tłuszczu i skrobi stosuje się w restauracjach, barach, stołówkach, kuchniach, masarniach oraz w zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego.
RegulatoryRegulatory dopływu i przepływu służą do regulowania przepływu wody lub dopływu ścieków. Stosowane są przed urządzeniami, których sprawność działania uzależniona jest od wielkości przepływu.
NeutralizatorNeutralizatory służą do neutralizacji ścieków technologicznych z substancji chemicznych, takich jak na przykład kwasy akumulatorowe.
OsadnikOsadniki wielostrumieniowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie podstawowym źródłem skażenia ścieków opadowych jest zawiesina mineralna, natomiast skażenie substancjami ropopochodnymi następuje tylko w sytuacjach ekstremalnych.
Dobór separatora węglowodorówDobór separatorów substancji ropopochodnych według normy PN–EN 858:2005 Dobór separatorówDobór separatorów według PN–S–02204 "Drogi samochodowe — Odwodnienie dróg" — przykład liczbowy [PDF 105kB]
Dobór separatora tłuszczuDobór separatorów tłuszczu według normy pr EN 1852–2:2000 Dobór separatoraDobór separatorów według wymagań polskiego prawa ochrony środowiska
Test laboratoryjny separatoraWarunki testu laboratoryjnego według normy PN–EN 858:2005:2000 Badanie separatoraBadania separatorów w warunkach rzeczywistych


Separatory Serwis Odpady
Prawo FAQ Referencje
Aktualności O firmie Kontakt


Data ostatniej aktualizacji powyższych informacji: Wed, 24 Jun 2009, 18:49 CET
© 2014 Copyright Separator Service Sp. z o.o., Warszawa-Piaseczno, woj. mazowieckie, Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i pozycjonowanie WHITE