Gospodarka odpadami

Kompletna gospodarka odpadami: odbiór odpadów. Utylizacja odpadów przemysłowych — niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Transport odpadów specjalistycznym sprzętem.

Za odebrane odpady wystawiamy karty przekazania odpadów zgodnie ze wzorami formularzy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (lista odpadów odbieranych przez naszą firmę »).

Przyjmujemy także odpady inne niż niebezpieczne po uprzednim dokonaniu analiz chemicznych i prób technologicznych. Odbiór tych odpadów jest także udokumentowany kartą przekazania odpadów.

Firma Separator Service otrzymała nowa decyzję nr 186/2002 na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zgodnie z nowymi wymaganiami przepisów ochrony środowiska nałożonymi na odbiorców odpadów. Potwierdza to, że nasze pojazdy do transportu odpadów spełniają najnowsze normy obowiązujące w naszym kraju. Więcej »


Specjalistyczne samochody do odbioru odpadów. Samochody SCANIA: z cysterną do przewozu odpadów ropopochodnych i z cysterną do przewozu odpadów płynnych.

Specjalistyczne samochody do odbioru odpadów. Samochody SCANIA: z cysterną do przewozu odpadów ropopochodnych i z cysterną do przewozu odpadów płynnych.Separatory substancji ropopochodnych o przepływach do 20 litrów/sekundęSeparatory substancji ropopochodnych o przepływach do 20 litrów/sekundę przeznaczone są do oczyszczania terenów, które w sposób permanentny zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi.
Separatory węglowodorów o przepływach powyżej 10 l/sSeparatory węglowodorów o przepływach powyżej 20 litrów/sekundę, podobniej jak separatory o mniejszych przepływach przeznaczone są do oczyszczania terenów zanieczyszczanych substancjami ropopochodnymi, przy czym służą do bardziej wymagających zastosowań.
Sepratory tłuszczu i skrobiSeparatory tłuszczu i skrobi stosuje się w restauracjach, barach, stołówkach, kuchniach, masarniach oraz w zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego.
RegulatoryRegulatory dopływu i przepływu służą do regulowania przepływu wody lub dopływu ścieków. Stosowane są przed urządzeniami, których sprawność działania uzależniona jest od wielkości przepływu.
NeutralizatorNeutralizatory służą do neutralizacji ścieków technologicznych z substancji chemicznych, takich jak na przykład kwasy akumulatorowe.
OsadnikOsadniki wielostrumieniowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie podstawowym źródłem skażenia ścieków opadowych jest zawiesina mineralna, natomiast skażenie substancjami ropopochodnymi następuje tylko w sytuacjach ekstremalnych.
Dobór separatora węglowodorówDobór separatorów substancji ropopochodnych według normy PN–EN 858:2005 Dobór separatorówDobór separatorów według PN–S–02204 "Drogi samochodowe — Odwodnienie dróg" — przykład liczbowy [PDF 105kB]
Dobór separatora tłuszczuDobór separatorów tłuszczu według normy pr EN 1852–2:2000 Dobór separatoraDobór separatorów według wymagań polskiego prawa ochrony środowiska
Test laboratoryjny separatoraWarunki testu laboratoryjnego według normy PN–EN 858:2005:2000 Badanie separatoraBadania separatorów w warunkach rzeczywistych


Separatory Serwis Odpady
Prawo FAQ Referencje
Aktualności O firmie Kontakt


Data ostatniej aktualizacji powyższych informacji: Wed, 24 Sep 2014, 13:24 CET
© 2014 Copyright Separator Service Sp. z o.o., Warszawa-Piaseczno, woj. mazowieckie, Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i pozycjonowanie WHITE